Yıldız, Boğazlıyan'ı ŞEHİTKEMAL olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sayın Feti Yıldız, Yozgat iline bağlı Boğazlıyan ilçesinin isminin ŞEHİTKEMAL olarak değiştirilmesine ilişkin TBMM'ye verdiği kanun teklifi hakkında açıklamada bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Yozgat iline bağlı Boğazlıyan ilçesinin isminin ŞEHİTKEMAL olarak değiştirilmesine ilişkin TBMM'ye verdiği kanun teklifi hakkında açıklamada bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın yaptığı basın açıklaması, kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

"Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey,

1884 yılında Beyrut’ta doğdu. Babası Sirkeci Gümrüğü Yolcu Salonu Müdürü Arif Bey’dir. Mülkiye’den pekiyi derece ile mezun oldu.

1909 yılında 12 Adalar Valiliği (Cezair-i Bahri Sefid) maiyet memurluğunda stajını bitirip kaymakam olan Mehmet Kemal Bey,

13 Haziran 1917 tarihinde de Boğazlıyan Kaymakamlığı görevinde bulundu. Kaymakamlığı esnasında Ermeni tehciri sırasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliğince görevinden azledildi. 

Konya İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla aklandı ve azil kararı kaldırıldı.

İttihat ve Terakki Hükümetinin iktidardan düşmesi ile iktidara gelen Hürriyet ve İtilaf Partisince, işgal kuvvetleri ve onların himayesinde her türlü şenaati işleyen Ermenilere yaranmak maksadı ile bazı kararlar alınmış, Kemal Bey, Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin kararıyla yargılanmak üzere 7 Ocak 1919 tarihinde Konya’da gözaltına alınarak, 30 Ocak 1919’da İstanbul’a getirilmiştir.

Tehcir suçlarına bakmak için işgalciler tarafından kurulan, İngiliz muhipler cemiyeti üyesi Nemrut Mustafa Paşa yönetimindeki Divan-ı Harpte 2 ay ve 18 gün süren ve “yalancı tanıklara desteklenen” duruşmaların ve Fransız ve İngiliz işgali komutanlarının, Ermeni komitacıları ve Ermeni Patriği Zavenin baskıları sonunda; “Bozok ve Boğazlıyan Ermenileri'nin tehciri sırasında suiistimal ve öldürme olaylarında ihmali olduğu” gerekçesiyle idama mahkum edilmiştir.

Ermenilerin dava vekaletini Leon Remzi adlı sahtekar üslenirken, Savcı yardımcısı Haralambos hiç bir yargılama kuralına aldırış etmeden şahitlerin tamamını Ermenilerden oluşturdu. Kemal Beyin Avukatlığını Selahaddin Bey yaptı. Ermeni meselesinin tarihçesini anlattı, Tehcirin Ermeni çetecilerin saldırılarını sonlandırmak için özel bir kanunla yapıldığını, tehcir öncesi isyan ve kırımlar konusunda herkesin ittifak içinde olduğunu belgeleriyle ortaya koydu.

Yolluk ve yevmiyeleri karşılanmadığı için Mehmet Kemal Bey lehine şahitlik yapacaklar Anadolu’dan İstanbul’a gelemedi.

19 kişi aleyhte tanıklık yaptı. Bu kişilerin beyanlarının gerçek dışı olduğu mahkeme heyeti tarafından da gözlendi.

Tanık olarak dinlenen  Ojeni Varvaryan: “tehcir sırasında küçük bir kız olduğunu kafasına balta vurarak öldürülmek istendiğini ama şans eseri hayatta kaldığını” anlattı. Mahkeme, Ojeni Varvarya’nın kafasındaki yara ile ilgili doktor raporu talep etti. Tıbbi incelemede yaranın çok yeni olduğu ve balta ile oluşmasının mümkün olamayacağı belirlendi. Raporun mahkemede okunmasından sonra Varvaryan, Boğazlıyan’da hiç bulunmadığını ama bu şekilde ifade vermesi için kendisine para verildiğini itiraf etti. Diğer şahitler de savunma avukatlarının soruları üzerine iddia ettikleri olayı hiç görmediklerini ama anlatılanları duyduklarını beyan ettiler.

Bu itiraflara rağmen; Kemal Bey idama mahkum edildi.

 10 Nisan 1919 tarihinde akşamüstü saat; 17.20’de Bekiraga bölüğünden alınarak Beyazıt Meydanı’nda İstanbul Üniversitesinin büyük kapısında idam edildi. Kemal Beyin idam sehpasında son sözlerini söyledi. “Ben bir Türk memuruyum, sizlere yemin ederim ki ben suçsuzum, bugünde suçsuzum yarında suçsuzum. Ecnebi Devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Allah vatana millete zeval vermesin.”

Haksız yere yapılan bu idam aradan bir asır geçmesine rağmen yüreklerimizi sızlatmaktadır.

Bekirağa bölüğüne (Cezaevi) hapsedilen Kemal bey’e Babası her gün yemek götürürdü.

10 Nisan günü Kadıköy’deki evinden çıkıp  İstanbul Üniversitesi merkez binanın önüne geldiğinde bir kalabalık gördü. Konuşmalardan çoğunun ermeni olduğunu anlaşılıyordu.

İçlerinden birine toplanan kalabalığın sebebini sorduğunda: “Birini astılar ona bakıyoruz “ cevabını aldı.

Sehpaya doğru yaklaştığında sallanan cesedin oğlu olduğunu görüp bacaklarına sarıldı yukarı doğru kaldırmaya çalıştı. Orada bulunan ve infaza nezaret eden merkez Komutanı’ndan oğlunun kendine verilmesini istedi. Sehpadan indirilen Kemal Bey babasına teslim edildiğinde vücudu halen sıcaktı.

Mütareke döneminde Ermeni tehcirinden dolayı görülen ilk dava, Yozgat Ermeni tehciri davasıdır.

Şehadetinin 102.Yılında Kaymakamı olduğu Boğazlıyan’ın adının ŞEHİTKEMAL olarak değiştirilmesi için Kanun teklifi verilmiştir.

Ebedi Türk Yurdu Anadolu’da Şehit Kemal beyin ismi sonsuza kadar yaşatılacaktır."

 

GEREKÇE

9. yüzyılda yaşamış, Muhammed bin Cerîr TABERÎ’nin (839 - 923) tarih kayıtlarında adı geçen ve kadim zamanlardan beri yerleşim yeri olan Boğazlıyan, ekseri güney istikametinden gelen Türkmen aşiretlerinin iskân olduğu bir Türk yurdudur. Başbakanlık arşivleri kayıtlarına göre 19. yüzyılın sonlarından itibaren Bozok (Yozgat) Sancağına bağlı bir Kaza merkezi olan Boğazlıyan, halen Yozgat İlimize bağlı bir İlçe merkezidir.

Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, 1884 yılında Beyrut’ta doğdu. Babası, aslen Yenişehir Teselya eşrafından olup Sirkeci Gümrüğü Yolcu Salonu Müdürü Arif Bey’dir. Mülkiye’den pekiyi derece ile mezun oldu. 1908 yılında Beyrut Vilayeti Maiyet Memurluğuna dâhil oldu. 1909 yılında 12 Adalar Valiliği (Cezair-i Bahri Sefid) maiyet memurluğunda stajını bitirip kaymakam olan Mehmet Kemal Bey, 18 Aralık 1911’de Doyran, 1912’de Gebze, 1913’de Karamürsel ve 13 Haziran 1917 tarihinde de Boğazlıyan Kaymakamlığı görevinde bulundu. Kaymakamlığı esnasında, Anadolu’nun genelinde vuku bulan Ermeni tehciri sırasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliğince görevinden azledildi. Konya’da yargılandı. İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla aklandı ve azil kararı kaldırıldı.

İttihat ve Terakki Hükümetinin iktidardan düşmesi ile iktidara gelen Hürriyet ve İtilaf Partisince, işgal kuvvetleri ve onların himayesinde her türlü şenaati işleyen Ermenilere yaranmak maksadı ile bazı kararlar alınmış, Kemal Bey, Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin kararıyla yargılanmak üzere 7 Ocak 1919 tarihinde Konya’da gözaltına alınarak, 30 Ocak 1919’da İstanbul’a getirilmiş ve alelacele kurulan İngiliz Muhipler Cemiyeti üyesi Nemrut Mustafa Paşa’nın başkanlığını yaptığı düzmece bir mahkemede, 2 ay ve 18 gün süren ve “yalancı tanıklara desteklenen” duruşmaların sonunda; “Bozok ve Boğazlıyan Ermenileri'nin tehciri sırasında suiistimal ve öldürme olaylarında ihmali olduğu” gerekçesiyle, 10 Nisan 1919 tarihinde akşamüstü saat; 17.20’de Beyazıt Meydanı’nda idam edilmiştir.

İşbu Kanun teklifi ile Boğazlıyan ilçemizin isminin Milli Şehit Kaymakam Mehmet Kemal Bey’e izafeten, “ŞEHİTKEMAL” olarak değiştirilerek, son sözleri; “Ben bir Türk memuruyum, Allah Vatanımıza ve Milletimize zeval vermesin, Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar” olan ve Bakanlar Kurulunun 14.10.1922 tarihli kararı ile “Milli Şehit” olarak ilan edilen kaymakam Kemal Bey’in isminin ebedi Türk yurdu olan Anadolu’muzda yaşatılması, ilçemizin ismi ile müsemma hale gelen bu aziz şehidimizin hatırasının ilelebet payidar kalması amaçlanmaktadır.

YOZGAT İLİNE BAĞLI BOĞAZLIYAN İLÇESİNİN İSMİNİN ŞEHİTKEMAL OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

Madde 1- (1) Yozgat iline bağlı Boğazlıyan ilçesinin adı “ŞEHİTKEMAL” olarak değiştirilmiştir.

Madde 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- (1) Bu kanunu Cumhurbaşkanı yürütür."
Hibya Haber Ajansı

Okunma